Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek

internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na

urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. …..( nazwa strony internetowej) Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został

udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla

użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:

ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467,

dane kontaktowe: numer telefonu 512 659 365, adres e-mail: D.riabhenko@gamail.com w związku z realizowaną

Przez Olena Riabchenko zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie “ART Helen” 

Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp:

– zapewniają prawidłowe działania strony internetowej

– w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek

-Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy

Cookies Marketingowe:

Nazwa cookies firm zewnętrznych np.

Facebook Piksel albo nazwa uslugi)

Cookies Analityczne:

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:

Jednocześnie informujemy że wszystkie dane przetwarzane przez naszą stronę internetową są anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje

użytkownika

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

Informujemy, iż nie przekazujemy danych innym przedsiębiorstwom.

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości

pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows

Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez cookies w celach…………( Prosze podać cel )

[x] (Prosze umożliwić wycofanie/przyznanie zgody)

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej,

jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem:

(Odnośnik do strony na której znajduję się polityka prywatności beneficjenta)

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.